وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مدیران تقریبی تراز انقلاب
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ۱۱:۴۲ 714
یادداشت

مدیران تقریبی تراز انقلاب

دکتر حسن بیارجمندی

شاید بسیاری از مخاطبان اصلی دومین اجلاس منطقه ای وحدت اسلامی شمال کشور ندانند که برای طراحی و پیگیری های بخش علمی اجلاس و پیوست های فرهنگی و نشست های تخصصی آن که تحت عنوان همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی و تمدن سازی نوین انقلاب اسلامی پیگیری می شد؛ از ۲ سال قبل در اتاق فکر شهیدکاظمی معاونت دانش و پژوهش سپاه نینوای استان گلستان و همچنین معاونت ذیربط آن در تهران و بعد در دانشگاه امام حسین علیه السلام فکر و کار انجام شده بود.

ساختار ستاد راهبردی دومین اجلاس منطقه ای با تنوعی از وظایف و مسولیت ها و ارتباطات هم افزای آن با دستگاه های اجرایی و جریان های حلقه های میانی در شیوه نامه همایش ملی تقریب تحت مشارکت راهبردی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و استانداری گلستان لحاظ و ابلاغ شده بود و بعد با ایده و ابتکار عملی مجمع و دبیرکل محترم مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و نشست مشترک با رئیس دانشگاه امام حسین علیه السلام و تلفیق همایش با دومین اجلاس به چنین برنامه شایسته تراز انقلاب و گام دوم  ارتقا و وارد فاز اجرایی شد.

یک بحث و مساله اصلی کمیت کمیته های ستاد و مشارکت مدیران، آنهم در تعاملات خاص و ابتکاری مورد اشاره در یادداشت های قبلی از جمله با جریان های حلقه های میانی بود.

بطور خاص با توجه به ضرورت ها و نیازمندی های سخت افزاری و نرم افزاری در گام دوم انقلاب اسلامی بالاخص در ارتباط با چشم انداز آن در طرح همایش ملی و با مشارکت راهبردی سه جانبه صدرالاشاره و حمایت دانشگاه ها ، دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلابی استانی و ملی ،اهداف ذیل را بطور خاص دنبال می شد:

_ تبیین و ارتقای علمی جایگاه و اهمیت سواد تقریب بین مذاهب اسلامی و نقش آن در ایجاد تمدن نوین اسلامی؛

_ دستیابی به راهکارهای علمی برای تحقق عملی تقریب مذاهب اسلامی در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی؛

_ بسط و گسترش علمی فرهنگ تقریب بین مذاهب اسلامی در بین نخبگان و آحاد جامعه اسلامی؛

_ معرفی تقریب بین مذاهب اسلامی و وحدت اسلامی متاثر از آن به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی و ضرورت پاسداری و گسترش آن در گام دوم انقلاب اسلامی؛

_تجربه نگاری دانشی مدیریت تقریبی متناسب با تحقق تمدن نوین اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی

برای دستیابی عملی به این اهداف صرفا به یک فراخوان همایش علمی و انتظار برای رسیدن مقالات و داوری آنها بسنده نکردیم چراکه تجربیات برگزاری همایش های علمی مشابه را آسیب شناسی کرده بودیم و خوب می دانستیم با چنین حرکتی به اهداف مد نظر در میدان عمل و اقدام نخواهیم رسید. ازینرو نه تنها میدان وسیعی طراحی کردیم بلکه زمینه و بستر لازم را برای مشارکت همگان در سطوح و لایه های مختلف فراهم نمودیم تا به یک جامعه آماری و هدف علمی استاندارد برای مطالعه و تحقیق برسیم و از دل همین بتوانیم علاوه بر پرورش در میدان علمی و عملی به کشف استعدادهای مدیران تقریبی بپردازیم.

این مهم بعد از تلفیق همایش ملی و دومین اجلاس بین المللی و منطقه ای شمال کشور نیز دنبال شد و علی رغم بعض مخالفت ها ؛ستاد راهبردی دومین اجلاس را نه تنها با ۱۵  کمیته و مشارکت مدیران و مجموعه های وابسته به حلقه های میانی و دیگر مدیران ستادی استانداری و فرمانداران و...تشکیل و تحت نظارت استاندار محترم بعنوان رئیس ستاد راهبردی دومین اجلاس و مدیریت جانشین آن راهبری نمودیم بلکه در مدت یاد شده تحت نظارت معاونت دانش و پژوهش سپاه نینوای استان و پژوهشگر آن که متولی تجربه نگاری دانش تجربی این  شیوه مدیریتی با اهداف یاد شده بود ؛ تک تک اهداف صدر الاشاره را دنبال نمودیم و در میدان جهادی یاد شده بطور علمی و عملی مدیران و نخبگان و کارشناسان بسیاری را در موقعیت پرورش براساس تفکر و فرهنگ و رفتار تقریبی قرار دادیم و استعدادهای مدیریتی بسیاری را کشف نمودیم که تا پیش از آن بدان ها توجهی نشده بود.

امروز که امام خامنه ای در ضمن پیامی به همایش فرماندهان و مسئولان سپاه فرمودند:" از سپاه انتظار می‌رود به جذب و پرورش و آموزش جوانان مستعد در تراز انقلاب اسلامی و رساندن سپاه به توانایی‌های کامل برای حراست از انقلاب و تقویت بنیه‌های معنوی، انقلابی سپاه اهتمام خود را مضاعف کند" به این حجت شرعی رسیدیم که راه را نه تنها درست آمدیم بلکه اکنون یک تجربه نگاری دانشی بسیار ارزشمند را در اختیار معاونت های دانش و پژوهش سپاه های سراسر کشور قرار داده ایم.

ارسال نظر