آمریکا با اسلام گرایان افراطی بدنبال شکاف در دنیای اسلام است
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۰۸:۱۶ 633
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی:

آمریکا با اسلام گرایان افراطی بدنبال شکاف در دنیای اسلام است

حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری تاکید کرد: آمریکا با اسلام گرایان افراطی در سوریه درصدد ایجاد شکاف در دنیای اسلام بود، اما همکاری ایران و روسیه سبب توقف رشد تفکر افراطی در سوریه و دنیای اسلام شد.
به گزارش روابط  عمومی  مجمع  جهانی  تقریب  مذاهب  اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در دیدار با شیخ راویل عین الدین رئیس اداره دینی مسلمانان و رئیس شورای مفتیان روسیه با آرزوی توفیق کنفرانس و دستیابی به هدفگذاری های آن، اظهار داشت: اکنون شاهدیم که جهان اسلام را  خطر بزرگی تهدید می کند و ضرورت دارد مقابل آن ایستادگی کنیم.  

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ترویج فرهنگ لیبرالی آمریکایی را بزرگترین تهدید دانست و خاطر نشان کرد: آنان درصدد تحمیل فرهنگ خود به دیگر کشورها هستند، این فرهنگ گرچه ظاهرش آزادی است ولی بدنبال حذف تفکر متضاد با آن فرهنگ است.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری با بیان اینکه در این شرایط حساس ما وظایفی داریم تا از این پیچ تاریخی عبور کنیم، اضافه کرد: آمریکا با محاصره اقتصادی بدنبال ایجاد گسست در همکاری های متقابل ماست. 
این استاد حوزه و دانشگاه، اظهار داشت: آمریکا با اسلام گرایان افراطی در سوریه درصدد ایجاد شکاف در دنیای اسلام بود اما همکاری ایران و روسیه سبب توقف رشد تفکر افراطی در سوریه و دنیای اسلام شد.

وی با اشاره به اینکه پس از توفیق ایران و روسیه در شکست پروژه اسلام داعشی غرب، آنها در تقابل با ما کار جدیدی را کلید زده اند، افزود: آمریکا بدنبال ایجاد شکاف در وحدت اسلامی مسلمانان است.

ارسال نظر