۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۰:۰۵ 112

فیلم | دیدار دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و شیخ نهرو کسنزانی

دیدار دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و شیخ نهرو کسنزانی