عکس نگاشت | اولین اجلاس منطقه ای وحدت اسلامی در کردستان/ بخش سوم
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۰۸:۲۲ 133

عکس نگاشت | اولین اجلاس منطقه ای وحدت اسلامی در کردستان/ بخش سوم