عکس نگاشت | اولین اجلاس منطقه ای وحدت اسلامی در کردستان/ بخش اول
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۱:۲۲ 88

عکس نگاشت | اولین اجلاس منطقه ای وحدت اسلامی در کردستان/ بخش اول