راهبردهای صهیونیسم در وادادگی و عادی سازی روابط با اسرائیل
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱۰:۰۳ 272
یادداشت؛

راهبردهای صهیونیسم در وادادگی و عادی سازی روابط با اسرائیل

بسم الله الرحمن الرحیم

راهبردهای صهیونیسم در وادادگی و عادی سازی روابط با اسرائیل

علی مقدس

مسئله تحریر قدس که برای نخستین بار توسط امام خمینی (ره) تئوریزه شد، برآمده از نظریه بنیادین «اسلام ناب و اسلام آمریکایی» است. امام راحل(ره) با طرح اسلام ناب به دنبال ارائه تصویر و برداشتی جامع و کامل از اسلام بود که علاوه بر ساحت فردی در بردارنده تمام ابعاد اجتماعی و نیازهای روز جامعه باشد.

معظم له، از دهه 40 تا 60 شمسی در تلاش بود تا نظریه مزبور را به عنوان شرط لازم، درجهت تحقق و آزادسازی قدس، گفتمان سازی کند.

آسیب شناسی امام از اشغال فلسطین، فقدان «اسلام ناب» و ترویج «اسلام آمریکایی» را حکایت داشت که وادادگی سیاسی و عادی سازی روابط برخی دولت ها با اسرائیل را پیش بینی می کرد.

ارائه تئوری و نظریه قدس از سوی امام (ره) کشورهای بسیاری را با خود همراه ساخت و مسئله فلسطین به محوری ترین عنصر تقریب و وحدت مبدل گشت.

اما متاسفانه برخی کشورها و دولت های عرب، مانند: امارات، بحرین، عربستان، مراکش و ... نه تنها با مسلمانان و ملت فلسطین همراه نشدند بلکه به وادادگی و عادی سازی رابطه با اسرائیل گراییدند.

در نظام فکری امام خامنه ای (حفظه الله) اگرچه به طور کلی علل وادادگی و پیوند سیاسی کشورهای مزبور با رژیم سفاک اسرائیل، در آلودگی و ابتلائات جامعه اسلامی به اسلام آمریکایی عنوان شده است اما علل دیگری در فرمایشات ایشان وجود دارد که حکایت از چگونگی نفوذ صهیونیسم در بین برخی دولتمردان عرب دارد. 

اسرائیل برای دست یابی به اهداف خود به برخی راهبردها تمسک می کند که کمک شایانی به عادی سازی روابط آن ها با دیگران داشته است؛
 

الف.کوتاهی دولت های اسلامی برای دست یابی به اهداف بدون عقب نشینی

کوتاهی و بی تفاوتی دولت های اسلامی در مبارزه با رژیم غاصب اسرائیل، آمریکا را به راه انداختن مذاکرات مستقیم اعراب و اسرائیل تشویق کرد و متاسفانه برخی از سران عرب، بی آنکه به ابعاد بسیار وسیع این ضربۀ استکباری توجه کنند، تن به این خفت دادند. نتیجه این شد که دولت غاصب اسرائیل به هدف خود یعنی شناخته شدن از سوی کشورهای عرب رسید بدون اینکه سر سوزنی از مواضع متجاوزانۀ خود عقب نشینی کند.
 

ب.سکوت سران عرب و برخی مواضع ذلت بار

سکوت رضایت آمیز اغلب سران کشورهای عربی که در مواردی حتی با خیانت صریح همراه است به اضافه مواضع ذلت بار و خائنانۀ مدعیان رهبری ملت فلسطین، حلقه های پیوستۀ زنجیر ظلم و تعدی و خیانتی است که می خواهد سرزمین اسلامی فلسطین را همیشه مغصوب و ملت مجروح و مظلوم آن را همیشه اسیر و آواره بدارد.
 

ج. دشمنی با اسرائیل اما دوستی با حامیان اسرائیل

بی تردید دشمنی با غاصبان صهیونیستی با دوستی با کسانی که پشتیبان همه جانبه رژیم سفاک اسرائیل هستند، نمی سازد. کسانی که خیال می کنند از راه آمریکا و همپیمانانش می توانند فلسطین را نجات دهند در اشتباه تاسف انگیزی به سر می برند. همچنین که از راه دولت اسرائیل نمی توان فلسطین را نجات داد، واضح است که از راه دولت آمریکا و همپیمانانش هم نمی شود فلسطین را نجات داد.
 

د. بایکوت ملت ها در اعتراض به جنایات اسرائیل

متاسفانه در بسیاری از کشورها این فرصت یعنی ابراز غصه و همدردی که انسان ها از جنایات علیه مردم فلسطین را در دل دارند وجود ندارد تا بر زبان جاری کنند. در کشورهای عربی تعداد زیادی از انسان ها هستند که دلشان از قضایای مربوط به سازش با دشمن صهیونیستی خون است ولی نمی تواند چیزی بگویند.
 

هـ. قبح زدایی رابطه با اسرائیل در بین دولت های عرب

روزی بود که دولت های عرب صحبت کردن با اسرائیل و حتی آوردن نام آن را یکی از کارهای بسیار زشت می دانستند. این افراد با مطرح کردن و پیش کشیدن قضیه مزبور آن ها را یکی یکی از صفوف ملت عرب خارج کردند و بار را به گردن او انداختند.

به تدریج کاری کردند که قبح این قضیه ریخت حتی دولت هایی که در مرزهای اسرائیل نیستند و هیچ خطر و ضرری هم از اسرائیل نمی بینند در خانه خودشان نشسته اند و صحبت از مذاکره با اسرائیل می کنند. این صحبت به این خاطر است که قبحش ریخته شده است و الا ضرورتی برای پرداختن به چنین بحثی وجود ندارد.
 

و.تبلیغات گسترده در خصوص به رسمیت شناختن اسرائیل توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس

امروزه برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس بزرگ ترین خیانت را به تاریخ خود و تاریخ کشورهای عربی مرتکب شدند. یعنی اسرائیل را که غاصب یک کشور اسلامی ویک ملت عرب است در غصب و در ظلمش تایید کردند و از آن حمایت نمودند.
 

ز.عقب نشینی دولت های عربی و برقراری رابطه با اسرائیل

در ابتدا که قبح مذاکره با اسرائیل از بین رفت، مذاکرات صهیونیستها با عرب ها مبنی بر حیله و فریب است. عرب هایی که سال ها مبارزه کرده بودن و در تخاصم با اسرائیل شهید داده بودند، آرام آرام با مذاکره عقب نشینی کردند و به مذاکره تن دادند.!