حادثه غدیر، محور وحدت امت اسلامی
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۱۶:۲۸ 266

حادثه غدیر، محور وحدت امت اسلامی

حادثه غدیر، محور وحدت امت اسلامی

جریان غدیر خم یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین جریانات تاریخی صدر اسلام است که پس از گذشت سالها، هنوز ابعاد مختلف آن قابل بررسی است. در واقع حادثه غدیر را بعد از حجة الوداع می توان بزرگ ترین اجتماع تاریخی مسلمانان حول محور نبی اکرم صلی الله علیه و آله دانست.

 برخلاف تصور کسانی که گمان می کنند این جریان، یک گزارش تاریخی به نفع مذهب یا جریانی خاص است و مطرح کردن آن در بین مذاهب دیگرباعث شعله ور تر شدن آتش اختلاف شده و نقض غرض جریان تقریب بین مذاهب است باید گفت این گونه حوادث مهم تاریخی که جزء جریانات قطعی و مسلم تاریخ اسلام است و شخص نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله در به وجود آمدن این حادثه نقش داشته و مروج آن بوده اند نمی تواند وحدت امت اسلامی را خدشه دار کند زیرا پیامبر رحمت از هر کسی بیشتر دغدغه وحدت امت اسلامی را داشته و برای حفظ آن تمام تلاش خویش را بذل فرموده اند.

یکی از ابعاد وحدت ساز حادثه غدیر، اصل وقوع این جریان مهم تاریخی است که توسط صحابه بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله گزارش شده است. در تواتر حدیث غدیر هیچ شک و شبهه ای نیست و با توجه به مصادر معتبری که در کتب فریقین درباره این حادثه مهم وجود دارد هیچ وجدان منصفی نمی تواند آن را انکار کند. آنچه مهم است تفسیر و پیامهای این رویداد تاریخی است.

هرچند پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام حادثه غدیر را به مثابه معرفی رسمی علی بن ابی طالب علیهم السلام توسط شخص رسول خدا صلی الله علیه وآله به عنوان سرپرست مسلمانان تلقی کرده و پیروان مکاتب دیگر مسلمین تفسیر دیگری از حادثه غدیر دارند و پرداختن به شواهد و ادله فریقین مجال دیگری می طلبد ولی آنچه مسلم است و می تواند مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامی باشد، اصل اهتمام و توجه ویژه رسول خدا صلی الله علیه و آله به شخصیت والای علی بن ابی طالب و معرفی ایشان به عنوان صحابی ویژه و مرجعی مهم در موارد اختلاف است. 

جریان غدیر حتی با تفسیر حداقلی برادران اهل سنت و جماعت نشان دهنده ویژه بودن شخصیت علی بن ابی طالب علیه السلام و امتیاز ایشان نسبت به سایر مسلمانان و اهتمام رسول خدا صلی الله علیه و آله در معرفی این شخصیت و تاکید به جایگاه ویژه ایشان داشته و این، همان چیزی است که می تواند نقطه آغاز برای رفع تنازعات امت اسلامی باشد.  

اگر امت واحده اسلامی به جای پرداختن به نزاعهای کلامی، در مواردی که سنت قطعی رسول خدا صلی الله علیه و آله در دست است به این ریسمان الهی چنگ زده و آن را مرجعی مهم برای تفسیر دین و نقشه راه برای سلوک فردی و اجتماعی خویش قرار دهند در شاهراه وحدت قرار گرفته و شوکت و قدرت گذشته خویش را باز می یابند.

ارسال نظر