پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جنگ ها در سرزمین های اسلامی و عواقب آن
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۱۰:۴۱ 625

پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جنگ ها در سرزمین های اسلامی و عواقب آن

پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جنگ ها در سرزمین های اسلامی و عواقب آن

نویسنده(گان): خانم مها لطف جمول

چکیده:

جنگ ها در هر جایی که رخ داده باشند، زخم های عمیقی در جامعه به جای می گذارند و آثار و پیامدهای آن برای مدت طولانی ادامه پیدا می کند و اغلب با پایان جنگ تمام نمی شود. برخی از این پیامدها منجر به فروپاشی دولت می شود و برخی دیگر خانواده ها و افراد را به طور مستقیم تحت تاثیر پیامدهای منفی در سطوح مختلف اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و روانی قرار می دهد. 

در این مقاله پیامدهای منفی مختلف جنگ را بررسی می کنیم، در همین راستا مشکلات پیش روی جوانانی که در معرض انواع و اقسام خشونت قرار گرفته اند و سایر پیامدهای جنگ بر جامعه مثل: ترک تحصیل و کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی به ویژه در سایه شیوع و تکثیر ویروس ها از جمله ویروس کرونا، بررسی می شود. همچنین بررسی اوضاع زنان در جوامع جنگ زده که در سایه از دست دادن سرپرست خانواده مجبور به تحمل مسئولیات سنگین و چه بسا ازدواج در سنین پایین می شوند، از موضوعات این پژوهش است.

این مقاله همچنین به طور کلی به مواردی از وخامت اوضاع اقتصادی به ویژه تاثیر بیکاری بر سطح زندگی و توانایی افراد برای زندگی مناسب و برخورداری از امکانات شهری و محیطی می پردازد.

مقاله مذکور به ارائه توضیحات کلی در مورد پیامدهای کلی جنگ بسنده نمی کند، بلکه به ارائه شواهد و مثال های زنده از جنگ های جهان اسلام در لبنان، سوریه، عراق و یمن و پیامدهای آن می پردازد که هدف از آن رسیدن به مجموعه ای از پیشنهاداتی است که می توان در دوره جنگ به آنها عمل کرد که باید دو هدف عمده داشته باشد: نخست کاهش موارد حاد و بحرانی از طریق امدادرسانی مستقیم و دوم ممانعت مستقیم از پیامدهای آتی است که اگر بدون مداخله رها شوند، هرگز امکان جبران وجود نخواهند داشت.

ارسال نظر