۱۴۰۲/۰۳/۰۳

کمیته ای برای حمایت از حقوق زنان دنیا در جهان اسلام تشکیل شود/کرامت زن در عفت و حجاب اوست

عضو شورای عالی مجمع تقریب گفت: هجماتی که علیه زنان و به اسم دفاع از حقوق آنها صورت می گیرد، با این هدف است که زنان را به جاهایی بکشانند که شایسته آنها نیست، چرا که زن، عزت و کرامت دارد و کرامت زن، در عفت و حجاب و شرف اوست.