عضو مجلس خبرگان رهبری: "یدواحده" و "امت واحده" لازمه جهان اسلام است
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۰۹:۲۳ 770

عضو مجلس خبرگان رهبری: "یدواحده" و "امت واحده" لازمه جهان اسلام است

آیت الله رحیم توکل عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب در ابتدا ایام مبارک و سرور ربیع الاول را تبریک گفت و با اشاره به سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت با شعار "اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و نزاع در جهان اسلام"، بیان نمود: اگر شرع مقدس حکمی را بیان کند، عقل به استقلال بر این موضوع حاکم است؛ فلذا به تعبیر مستقلات عقلیه بیان می شود.

وی افزود: در آنجا که عقل به استقلال نظر دارد و اگر شارع مقدس حکمی را صادر کند ارشاد به حکم عقل است؛ در واقع آنچه را که عقل ما میفهمد شارع می فهمید ارشاد است و به آن فرمان عقل و به حکم عقل است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگرظلمی به کار بیاید، عقل حاکم به قباحت این ظلم است؛ شارع بگوید ظلم نکن ارشاد به حکم عقل است.

این عضو خبرگان رهبری اظهار داشت: در مسئله مذاهب و فراتر از آن هر کس که در دنیا به خداوند متعال اعتقاد دارد و به فردای بعد از مرگ قائل است، عقل بر استقلال می گوید باید با یکدیگر وحدت و اتحاد داشته باشد و این روش عالی است زیراکه اتحاد میان آنان مفید می باشد ولو شارع مقدس به وحدت آنان را امر نکند، زیراعقل به استقلال حاکم است.

وی عنوان کرد: وحدت اکنون نیاز عالم معتقدین به خداوند متعال است؛ کنار یکدیگر بودن و با هم بودن برای تمام مذاهب و بالاتر، ادیان توحیدی بسیار لازم می باشد.

وی اضافه کرد: اگر پشت یکدیگر باشید و در کنار هم و یک بیان و سخن از جهان اسلام برآید، منهای شرع مقدس خود عقل حاکم بر این مسئله است، زیرا تفرقه و نزاع  واختلاف جز بدی و نتایج منفی ندارد.

رحیم توکل اذعان داشت: ؛ در احکام اولیه هر شخصی از هر مذهب به دنبال اصول اعتقادی خود است و بر آن حرکت می کند؛ اکنون که جهان به دنبال تضعیف و نابودی اسلام است،  احکام ثانویه را باید پیگیری کرد.

وی گفت: هر کس به اسلام معتقد است، باید وحدت و تقریب را مهم پندارد؛ با "ید واحده" دشمنان را به عقب رانده و به شکست بکشانند، در واقع با اجتماعات بین مذاهب اختلافات را کنار گذاشته و همچون پیکری واحد عمل نماید، به مانند انگشتانی که با تجمیع به مانند مشت شده و بر دهان دشمنان اسلام کوبیده شود که قطعا قدرت بیشتری خواهد داشت.

وی تصریح کرد: امت اسلام باید برادروار کناریکدیگر باشند؛ آیت الله سیستانی در تعبیر زیبایی فرمودند: اهل سنت جان ما هستند، این تعبیر باعث شد انقلابی در اهل سنت شکل گرفت و همه در کنار اهل سنت ایستادند و نتایج این مسئله را در جنگ داعش با سوریه و عراق مشاهده کردیم، مسئله مذهب در میان نبود و همه برای اعتلای اسلام در میدان حضور داشتند.

وی در پایان تاکید کرد: فلذا دشمن مشترک است و همگان باید به مثال "ید واحده" ، "امتی واحد" در برابر مسائلی که به امت اسلامی مرتبط می شود، همدیگر را همپوشانی و همراهی کنند تا به موفقیت دست یابند.

ارسال نظر