مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۰:۴۱ 1793

استاد شاعر ناصر مردوخی

تهران ـ ربيع الاول 1432 هجری مصادف با بهمن ماه 1389 شمسی