در حاشیه مراسم اختتامیه هجدهمین کنفرانس بین‌المللی «اسلام، عدالت و تعادل، اصول الهی و نظم جهانی»
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۰۸:۴۲ 231

در حاشیه مراسم اختتامیه هجدهمین کنفرانس بین‌المللی «اسلام، عدالت و تعادل، اصول الهی و نظم جهانی»

در حاشیه مراسم اختتامیه هجدهمین کنفرانس بین‌المللی «اسلام، عدالت و تعادل، اصول الهی و نظم جهانی»