دیدار دکتر شهریاری با علی ارباش و شیخ راویل عین الدین در حاشیه نماز جمعه مسکو
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۰۸:۴۲ 270

دیدار دکتر شهریاری با علی ارباش و شیخ راویل عین الدین در حاشیه نماز جمعه مسکو

دیدار دکتر شهریاری با علی ارباش و شیخ راویل عین الدین در حاشیه نماز جمعه مسکو