قصة التقريب

نویسنده :

سید هادی خسروشاهی

گروه :

كتاب ها

تاریخ انتشار :

2021 م | ۱۴۰۰ هـ.ش

تعداد بازدیدکنندگان :

1081

توضیحات :

کتاب حاضر یکی از آثار مهم تاریخی در حوزه تقریب و روایت­گر اسناد موثق تاریخ جنبش تقریب و بالندگی و گسترش آن است.

کتاب شامل مجموعه­ای از مقالات و نامه­هایی از علامه شیخ محمد تقی قمی می­باشد که در مجله رساله الاسلام به طبع رسیده و نیز گفتوگوهایی است که وی با برخی از روزنامه­های مصری درباره تقریب مذاهب اسلامی و وحدت داشته است. همچنین در این کتاب سه مقدمه علامه بر سه کتاب در حوزه تفسیر و فقه درج شده است. کتاب از مقدمه ناشر و گردآورنده، چند بخش و پیوست­ها تشکیل شده است.

سید هادی خسروشاهی در مقدمه خود به بررسی و تبیین مفهوم، ابزار، اهمیت و تاریخچه تقریب و پس از آن به شرح زندگی علامه شیخ محمد تقی قمی پرداخته است. بخش اصلی کتاب که شامل مقالات، گفت وگوها، رسائل و مقدمه­های علامه است، در شش بخش تنظیم شده است؛ در سه بخش اول (مقالات) به موضوعاتی چون: دین و دنیا؛ قصه تقریب؛ ظهور و بالندگی آن؛ فرهنگ تقریب؛ آراء و تجربه­ها؛ میراث و تقریب؛ و اصالت و تجدد اختصاص دارد. سپس مقدمه­های علامه بر سه کتاب مجمع البیان لعلوم القرآن، المختصر النافع فی فقه الامامیه و شرح المعه الدمشقیه در بخش چهارم آمده است. بخش پنجم حاو ی نامه­های علامه به شیخ محمد متولی الشعراوی، وزیر اوقاف مصر، و نامه وی خطاب به جهان اسلام در خصوص وحدت اسلامی است.

بخش پایا نی کتاب، به گفتوگوهای علامه با نشریاتی چون روز الیوسف، الاهرام و الاخبار اختصاص دارد که درباره موضوعات وحدت اسلام و تقریب بین مذاهب و جهان اسلام بحث شده است.

در بخش پیوست­ها اسنادی درباره تقریب و مسائل مربوط به آن، از جمله بیانیه­های کنفرانس­ها و دیدارها آورده شده است.