التقریب

نویسنده :

گروه :

كتاب ها

تاریخ انتشار :

2021 م | ۱۴۰۰ هـ.ش

تعداد بازدیدکنندگان :

248

توضیحات :

مجموعه مقالاتی درباره ابعاد مختلف وحدت اسلامی و تقریب بین مذاهب اسلامی شیعه و اهل سنت است.

در این شماره از مجله که شماره ششم آن است، نه مقاله درباره وحدت و تقر یب مسلمانان و راه­کارهای مهم آن ارائه شده است. در مقاله اول تحت عنوان تنوع مذهبی عنصر انسجام اسلامی تألیف آیه الله محمد علی تسخیری، ضمن بررسی خصوصیات جوامع اسلامی و تنوع مذهبی و اعتقادی در این جوامع، به بحث درباره چگونگی حل اختلافات فکری و مذهبی بین مسلمانان و رسیدن به وحدت و انسجام اسلامی آنان پرداخته شده و راه­کارهای از بین بردن اتهام مسلمانان نسبت به یکدیگر و عدم تکفیر یک فرقه و مذهب توسط فرقه­ای دیگر بیان شده است.

نگارنده نه تنها تنوع مذهبی را باعث اختلاف مسلمانان ندانسته بلکه آن را بهانه خوبی برای وحدت و انسجام بیشتر بین آنها ارزیابی کرده است.

در مقاله دوم تحت عنوان ائمه شیعه و وحدت اسلامی تألیف علی آقانوری، نقش ائمه معصومین (ع) و سیره آنان در ایجاد وحدت بین صفوف مسلمین بیان شده و روش­های آنان برای جلوگیری از فتنه و تفرقه بین مسلمانان در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اعتقادی و ارشاد جامعه اسلامی و هدایت آن بررسی گردیده است.

در مقاله سوم تحت عنوان وحدت اسلامی؛ اخوت اسلامی تألیف محمد واعظ زاده خراسا نی، ضمن بررسی اهمیت وحدت و برادری در بین مسلمانان و تأکید قرآن و سنت در این زمینه، به اوضاع بد مسلمانان در جهان امروزی اشاره شده و فرقه­گرایی، قومیت­گرایی و طائفه­گرایی از مهم­ترین آفات جهان اسلام برشمرده شده و وحدت و اخوت اسلامی یکی از نعمت­های بزرگ خداوند عنوان شده است.

ابوحنیفه و روایت حدیث عنوان مقاله چهارم از این نوشتار است که در آن نقل بسیاری از روایات از ائمه شیعه از زبان ابوحنیفه یکی از ائمه اربعه اهل سنت برجسته شده و نقش وی در روایت و نقل حدیث بررسی گردیده است. در مقاله بعدی با توجه به شرایط جهان امروز و تغییر و تحول گسترده در آن و توطئه­ها و برنامه­های گسترده جهان استکبار و استعمار بر جهان اسلام، بر لزوم هوشیاری مسلمانان و آمادگی آنان بر ای جهانی شدن تأکید شده است.

در مقاله بعد نیز راه­کارهای مهم نیل به وحدت اسلامی براساس شناخت مبانی اعتقادی اسلام و قرآن کریم ارائه شده و لزوم تحمل یکدیگر و تسامع و تساهل دینی گوشزد شده است .

نقش هنر اسلامی در تقویت عقاید اسلامی و وحدت، د یدگاه امام خمینی(ره) در مورد وحدت اسلامی و راه­کارهای خروج از سیطره استکبار جهانی و معرفی کشور ترکیه به عنوان یک کشور اسلامی و اوضاع مسلمانان در این کشور از مباحث مقالات بعدی این نوشتار محسوب می­شود.