وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نوسازی راهبردی

 

لایه 1 : پرهیز از تفرقه‌گرایی و تعرض در جهان اسلام:

الف) پرهیز از جنگ و ترغیب به اصلاح و صلح عادلانه

ب) پرهیز از ترور و ترغیب به اخوت

ج) پرهیز از تکفیر و پذیرش اجتهاد در مذاهب

د) پرهیز از تنازع (دشمنی و درگیری فرقه ای، مذهبی و قومی) و ترغیب به همدلی و همدردی

ه) پرهیز از مشاجره، حرمت شکنی و توهین و ترغیب به احترام وتکریم

 

لایه 2 : همکاری جهان اسلام

الف. مقابله با دشمن مشترک:

۱.  دشمن شناسی جهان اسلام (دشمنان جغرافیایی و دشمنان جهانی)

۲.  مرزبندی با جهان استکبار

۳. ترویج روحیه مقابله با دشمنان استکباری بین نخبگان(درجه اول و دوم)، مردم، و صاحب منصبان حکومتی

۴. جنگ نرم علیه دشمن با ابزارهای شبکه‌ای، فراگیر و امن از جمله تأسیس اتحادیه رسانه‌ای همسو

ب. احسان و دوستی با مسلمانان:

۱.  تمسک به قرآن ، سنّت پیامبرصلّی الله علیه و آله و محبت اهل البیت علیهم السلام به عنوان سه محور اساسی

۲.  کمک به مظلومان و مستضعفان

۳. همیاری در رفع مشاجرات، منازعات و جنگها

 

لایه 3 : هم افزایی ملل اسلامی

الف. در سیاست:

۱. تبیین نظام ارجح مبتنی بر ولایت فقیه؛ ترکیب اسلامیت و جمهوریت

۲. تبیین نظامات جایگزین مقبول دیگر در کشورهای اسلامی

۳. گام‌های اساسی به سوی تشکیل اتحادیه کشورهای اسلامی به عنوان مرجع در جهت تعیین شاخصهای حکومت اسلامی

۴. به آزمون گذاشتن نظامهای جایگزین مقبول با شاخص های پذیرفته شده در اتحادیه کشورهای اسلامی

۵. بیداری اسلامی و ارتقاء بینش سیاسی با تأکید بر دشمن شناسی جهان اسلام

ب. در امنیت:

۱. پیشگیری از تسلط بیگانه

۲. پیشگیری از تجزی و افتراق و استعمارشدگی نو

۳. ثبات امنیت بین دول اسلامی

۴. تمامیت ارضی کشورهای اسلامی

ج. در دانش:

۱. رفع جهل و عقب‌افتادگی فرهنگی

۲. بیداری اسلامی و ارتقای بینش سیاسی با تأکید بر دشمن شناسی جهان اسلام

۳. گسترش علم و فناوری در جهان اسلام با هم افزایی در زمینه های علمی و به اشتراک گذاشتن دانش با سایر کشورهای اسلامی

۴. دستیابی به قله‌های دانش جهانی و فناوری‌های پیشرفته در جهان اسلام

د. در ثروت:

۱. رفع فقر در جهان اسلام

۲. مقابله با اسراف و مصرف‌گرایی (در مصرف انرژی و دارایی‌های دیگر)،

۳. تولیدگرایی دانش بنیان با تأکید بر بهره‌مندی از جوانان

۴. مقابله با بیکاری در جهان اسلام

۵. رعایت عدالت توزیعی در تقسیم منابع برای آحاد شهروندان

۶. صیانت از ثروت ملل اسلامی در مقابل چپاول بیگانه و فساد و رانت داخلی

۷. بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های مادی در جهان اسلام

۸. مقاوم‌سازی اقتصاد کشورهای اسلامی در برابر تحریم و محاصره اقتصادی با استفاده از ظرفیت مردمی و جدایی از اقتصاد نفت بنیان و تک محصولی

۹. تعامل اقتصادی با جهان خارج در حوزه اقتصاد جهانی

۱۰. نشان‌سازی اسلامی

هـ . در خدمت رسانی مشارکتی:

۱. ایجاد بانک‌های اطلاعاتی جهان اسلام (نخبگان، اندیشمندان، فعالان، گروه‌ها، احزاب، گرایش‌ها و ...)

۲. شبکه‌سازی ارتباطی جهان اسلام

۳. شبکه‌سازی خدماتی و تعاملاتی جهان اسلام

 

لایه 4 : خودسازی ملل اسلامی

۱. تعهد عملی به شریعت و تقیّد به عبادات اسلامی (نماز، روزه‌، حج، جهاد دفاعی، زکات و صدقات، امر به معروف و نهی از منکر و ...) و رونق  دهی به مساجد، شعائر دینی و فضاهای معنوی 

2. ترویج صفات اخلاق اسلامی (صداقت، شجاعت، عفت، برادری، ایثار، تواضع، توکل، و ...) و ترویج سبک زندگی اسلامی در برابر سبک زندگی غربی

۳. تقریب بین مذاهب اسلامی و تقویت اخوت دینی در عین تعهد به اصول عقائد خاص و اعمال خاص هر مذهب

۴.ترویج ساده زیستی، پاک دستی و روحیه جهادی در برابر تفکر سودگرایی غربی

5. مبارزه با فساد و مقابله با دنیاگرایی، مال پرستی، جاه طلبی و مقام پرستی

6. ایجاد نهادهایی در جهت اصلاح حاکمان و افشای کارگزاران فاسد

7. گسترش عدالت اجتماعی و روحیه رسیدگی به فقراء، محرومان و مستضعفان

8. ایجاد بسیج مردمی و جهاد سازندگی با بهره مندی از جوانان متعهد و پر تلاش جهان اسلام

 

لایه 5 : اتحادیه کشورهای اسلامی

۱. تعریف:

 نهادی اجتماعی است که به منظور دستیابی به امت واحده تأسیس می گردد تا دولتهای مسلمان در چهارچوب آن با یکدیگر همکاری و هم افزایی داشته باشند.

۲. اهداف:

الف) پایان دادن به دوران تفرقه و تقویت بنیان های صلح و حسن همجواری و تأمین حقوق شهروندان کشورهای اسلامی

ب) ورود به عصر همکاری اسلامی بر پایه قرآن و سنت 

ج) ایجاد فضای هم افزایی بین کشورهای اسلامی جهت اصلاح امور و پیشرفت ملل مسلمان

د) ایجاد سازوکارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای ارتقاء جایگاه جهان اسلام در عرصه بین الملل

۳. ارزشهای بنیادین:

الف) دفاع از کرامت انسانی و ارزش های اسلامی و احترام به آزادی های مشروع

ب) تحکیم عدالت اجتماعی و فردی و رعایت حقوق بشر اسلامی

ج) به رسمیت شناختن مرزها و تمامیت ارضی کشورها و دولت های مستقر در کشورهای اسلامی

د) احترام به فرهنگ ها، مذاهب و زبان های متداول در جهان اسلام

۴. سیاست ها:

الف) ترویج همکاری و هم افزایی بین کشورهای اسلامی بر اساس قرآن، سنت و محبت اهل بیت علیهم السلام

ب) گفتمان سازی برای ترویج نظریه اتحادیه کشورهای اسلامی

ج) تدوین سیاست های کلی مشترک

د) سیاست گذاری برای بهره برداری از علوم و فنون و منابع کشورهای اسلامی 

ه) سیاست گذاری در زمینه مدیریت حرکت حهانی شدن 

و) ترویج حق انتخاب و مشارکت مردم در ساختن سرنوشت کشور خویش

ز) ترویج زبان و ادبیات قرآنی در کنار زبان و ادبیات محلی

ح) بهره برداری مطلوب از ظرفیت فریضه حج و زیارات

ط) تعامل با سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی با اکتساب حق وتو

۵. ساختار:

الف) تشکیل مجمع عمومی سران کشورهای اسلامی و تعیین نمایندگان آنان برای شرکت در مجامع مصوّب 

ب) تشکیل پارلمان مشترک کشورهای اسلامی

ج) تشکیل دادگاه عالی کشورهای اسلامی

د) تشکیل شورای عالی سیاست خارجی اتحادیه کشورهای اسلامی

ه) تشکیل شورای عالی اقتصاد

و) تشکیل مرکز مطالعات و مبادلات علمی، پژوهشی و آموزشی

ز) ایجاد شورای امنیت و اطلاعات کشورهای اسلامی

ح) راه اندازی مرکز تعالی سلامت و محیط زیست

ط) ایجاد بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در جهان اسلام

ی) ایجاد شبکه های اطلاع رسانی و رسانه ای 

ک) ایجاد شبکه های ارتباطی امن و ارزان 

ل) ایجاد تشکل های ویژه جوانان و بانوان و سازمان های مردم نهاد

 

 


⇐ دریافت متن کامل