وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حوزه منابع انسانی

 اقدامات تحول آفرین در حوزه منابع انسانی 

هدف: 

همساز نمودن مجمع با نیازهای محیطی و همسو ساختن آن با نیازهای جدید


شرح فعالیت 

اقدامات انجام شده در سال 1399:

  1. تدوین بودجه‌ریزی عملیاتی بر مبنای پروژه‌ها و فعالیت‌ها

     ـ کدگذاری فعالیت‌ها و پروژه‌ها در کتابچه برنامه‌وبودجه

     ـ ریز کردن فعالیت‌ها و پروژه‌ها به 121 اقدام

     ـ تهیه ویرایش اول و دوم بودجه پیشنهادی سال 1400 مجمع

     ـ توفیق در افزایش بودجه مجمع و دانشگاه مذاهب اسلامی 

     ـ ارائه پیشنهاد ریز فعالیت‌ها و هزینه‌های متناظر آن در سامانه لایحه بودجه سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌منظور توجیه کارشناسان مربوطه جهت افزایش سقف بودجه مجمع

     ـ تهیه نمودارها و آمارهای موردنیاز بودجه‌ای و تجزیه‌وتحلیل آنها

     ـ تهیه و تنظیم برنامه‌وبودجه پیشنهادی سال 99 در ویرایش‌های مختلف و ارائه به شورای‌عالی

  2. بازبینی کلیه پرونده‌های پرسنلی و تکمیل بانک اطلاعات منابع انسانی

     ـ گام‌های اجرایی‌سازی مصوبه تشکیلات پژوهشگاه مطالعات تقریبی

     ـ احصاء شرایط احراز پست‌های معرفی شده از طرف پژوهشگاه طبق چارت جدید 

     ـ بررسی سوابق تجربی کارکنان به‌منظور تعیین زمان ارتقاء رتبه و طبقه شغلی در سال 99 و رفع نواقص محاسباتی مربوط به سنوات قبل 

     ـ بررسی و اصلاح نواقص در پرونده‌های کارکنان و پیگیری و انجام فرایند تکمیل سازی آنها

  3. بررسی و تکمیل سند راهبردی مجمع

     ـ تهیه و تنظیم بانک اطلاعات تفاهم‌نامه‌های منعقد شده مجمع با سازمان‌های همسو

     ـ انعقاد قرارداد جهت بررسی وضعیت موجود و ارائه سند وضعیت مطلوب

     ـ بررسی پیش‌نویس‌های سند وضعیت موجود و مطلوب و احصاء اشکالات مترتب به سندهای احصاء شده

  4. الکترونیکی نمودن مکاتبات و نامه‌نگاری‌ها به سازمان‌ها و ادارات دیگر و حذف فیزیک نامه‌های داخلی و بیرونی
 

نتایج و دستاوردها: 

تغییر دیدگاه­های اداری و پرسنلی در مجمع و صرفه‌جویی در هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر منابع انسانی