وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حمایت از پایان نامه ها

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برای تحقق هدف کلان «امت واحده» و تقریب مذاهب اسلامی و تحقیق و توسعۀ علمی در این زمینه، برنامۀ پژوهشی حمایت از رساله‌های دکتری را در محورهای پیوست اجرا می‌کند تا این بار دانشگاهیان مسلمان سهم و نقش خود را در تحقق الگوی کلان «امت واحده» ایفا کنند و از این طریق برای تقریب مذاهب اسلامی گام بردارند. 

موضوعات این حمایت در ابتدای هر سال تحصیلی دانشگاهی، تجدید و به‌روزرسانی می‌شود و دانشجویان دکتری علاقه‌مند می‌توانند در چهارچوب این آیین‌نامه به مهمترین مسائل و نیازهای مسلمانان در جهان معاصر بپردازند و پژوهش‌های خود را در این باره عرضه کنند از مزایای این برنامه استفاده کنند. 

موضوع محوری ادوار مختلف این برنامۀ پژوهشی، حفظ و ارتقاء کرامت انسانی مسلمانان در جهان معاصر است و در هر دوره از این برنامه به یکی از موضوعات کلانی می‌پردازیم که یک شهروند مسلمان برای زیستن در جهان معاصر با آنها روبه‌روست و اهتمام دانشگاهیان برای حل و رفع آنها در وهلۀ نخست به تحقق کرامت انسانی می‌انجامد و سپس راهی است برای تحقق آرمان قرآنی امت واحده.

به این ترتیب همان‌طور که در محورهای این برنامه خواهید دید، هدف ما از برگزاری برنامه پژوهشی حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی، اولاً کمتر بحث‌های محض و نظری و بیشتر بحث‌های کاربردی و مسئله‌محور دربارۀ موضوعات عملی و روزمره در جوامع و جمعیت‌های مسلمانان است؛ ثانیاً رویکرد علمی ما بیشتر اجتماعی، رفتاری و فرهنگی و کمتر تاریخی، فلسفی یا کلامی است و ثالثاً به‌ویژه برای مخاطبان بین‌المللی این برنامه به‌طور شفاف اعلام می‌داریم که در تدوین موضوعات این برنامه، به لحاظ پژوهشی، فاقد سوگیری نیستیم و سوگیری‌های (biases) اسلامی و ارزشی خود را در برخی موضوعات اجتماعی حساس همچون ازدواج، همجنس‌گرایی و مانند آن اعمال کرده‌ایم. 

این برنامه پژوهشی در سطح بین‌المللی پیش‌بینی شده است اما دور نخست این برنامه صرفاً شامل دانشجویان ایرانی است و در دوره‌های بعدی شامل کشورهای عربی و سپس شامل دیگر کشورها خواهد شد. بر این اساس دانشجویان مسلمان مقطع دکتری در همۀ کشورها و همچنین دانشگاهیان و پژوهشگران غیرمسلمانی که توسعۀ ارزش‌های اسلامی در جهان معاصر را راه بهتری برای بهزیستی و تحقق کرامت انسانی می‌دانند و تخصص دانشگاهی آنها با محورهای موضوعی این آیین‌نامه مرتبط است، می‌توانند موضوع پایان‌نامه یا رساله خود را با این برنامه همسو کنند و از مزایای این برنامه بهره‌مند شوند. 

امیدواریم تعامل علمی و پژوهشی دانشگاهیان جهان اسلام برای حل مسائل مشترک فرهنگی، اجتماعی و رفتاری مسلمانان، خود این متخصصان را نیز به هم نزدیک‌تر و هویت مشترک آنها را تقویت کند؛ إن‌شاءالله.

 

برای استفاده از مزایای این برنامه حمایتی:

 •  -  آیین‌نامۀ اجرایی زیر را مطالعه بفرمایید،
 •  -  موضوعات اصلی و فرعی (ویژه سال 1403/ 2024) زیر را مطالعه بفرمایید،
 •  -  فرم درخواست حمایت(فرم حمایت از پایان نامه ارشد ، فرم حمایت از رساله ی دکتری) را با توجه به محورهای این فراخوان به طور کامل تکمیل و به همراه طرحنامۀ (proposal) رساله دکتری که به تصویب گروه و دانشکده رسیده است را به پست الکترونیک academic@taqrib.ir ارسال بفرمایید. 
 •  -  لطفا توجه بفرمایید که:
 •  -  از بررسی و اعلام نظر دربارۀ فرم‌های ناقص یا درخواست‌های فاقد طرحنامه (proposal) معذوریم.
 •  -  ارسال طرحنامه به منزلۀ پذیرش و حمایت از آن نیست. 

 

 

 

پیوست1: آیین‌نامه اجرایی

ماده1. تعاریف:

 •  -  مجمع: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و معاونت‌های مرتبط با این برنامه پژوهشی.
 •  -  حمایت: مبلغ یا مبالغی است که به‌صورت پرداخت مستقیم نقدی که طبق مراحل مختلف پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه در قالب قرارداد پژوهشی و در قبال انجام تحقیقات (در چهارچوب محورهای علمی) و انجام تعهدات این برنامه پرداخت می‌شود. 
 •  -  شورای پژوهشی: شورای پژوهشی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بررسی و تأیید طرحنامه‌های دانشجویی دریافتی در چهارچوب اولویت‌های پژوهشی این برنامه را بر عهده دارد.
 •  -  دانشجو: دانشجویان تمام‌وقت کارشناسی‌ارشد یا دکتری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل و خارج از ایران. 
 •  -  دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی که با مجوز وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد یا دانشگاه‌های بین‌المللی که مدارک تحصیلی آنها در گروه الف و ب این وزارتخانه درج شده باشد.
 •  -  استاد راهنما: استاد راهنما یا استاد راهنمای نخست (برای رساله‌های با چند راهنما) حسب گواهی معتبر دانشگاه است.
 •  -  تأییدیۀ استاد راهنما: پیوند الکترونیکی و توضیحات ارسالی از سوی سامانۀ الکترونیکی اجرای این برنامه به پست الکترونیکی استاد راهنماست که وی با زدن روی آن پیوند تأیید می‌کند که از دریافت این حمایت توسط دانشجو و ضوابط اجرایی این برنامه آگاه و با آن موافق است. 
 •  -  طرحنامه (Proposal): مستندی تفصیلی است که طبق ضوابط دانشگاه محل تحصیل دانشجو تدوین شده و دست‌کم شامل اهداف، بیان مسئله، پیشینه و بازۀ زمانی انجام پژوهش است.
 •  -  ارزیابی: مراحل و سازوکاری است که با نظر شورای پژوهشی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برای ارزیابی، تأیید یا رد پیشنهادهای ارسال شده به این مجمع و داوری یا نظارت بر اجرای این پژوهش‌ها تعیین شده است.
 •  -  سامانه: وبگاه اینترنتی که تمام مراحل تماس و ورود و دریافت اطلاعات مرتبط با ذینفعان این برنامه پژوهشی (اعم از مجمع، دانشجو، استاد راهنما و ارزیابان) از طریق آن صورت می‌گیرد.
 •  -  قرارداد: مستندی است که تعهدات مجمع و دانشجو برای اعطای حمایت‌های مندرج در این برنامه در آن قید شده است و حسب مورد (داخلی یا بین‌المللی) به زبان فارسی یا انگلیسی تدوین و از سوی طرفین امضاء می‌شود.

 

ماده2: فرایند انجام حمایت:

فرایند این برنامه به ترتیب شامل مراحل زیر است:

 •     -  تصویب طرحنامه کارشناسی‌ارشد یا دکتری در دانشگاه و در بازه زمانی این برنامه پژوهشی به‌صورت نهایی و غیرمشروط یعنی در صورتی که انجام یک پژوهش مثلاً منوط به اصلاح طرحنامه یا دریافت «کد اخلاق» و نظایر آن باشد، این مراحل هم طی شده باشد.
 •     -  ثبت‌نام دانشجو در سامانۀ این برنامۀ پژوهشی و تکمیل بندها و مدارک خواسته شده.
 •     -  تأیید استاد راهنما و اعلام آگاهی از ضوابط اعطای این حمایت به دانشجو.
 •     -  انعقاد قرارداد حمایت پژوهشی فی‌مابین دانشجو و مجمع.
 •     -  ثبت دو گزارش ادواری سه ماهه (برای پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد) و دو گزارش ادواری شش ماهه (برای رساله دکتری) پیشرفت کار دانشجو در سامانۀ این برنامۀ پژوهشی.
 •     -  برگزاری جلسۀ دفاع کارشناسی‌ارشد و جلسات پیش‌دفاع و دفاع نهایی دکتری با حضور نماینده پژوهشی مجمع.
 •     -  تحویل یک مجلد، لوح فشرده متن پایان‌نامه یا رساله به مجمع و مقاله مستخرج از رساله دکتری به مجمع برای احراز درج عبارت مصوب در قرارداد، در صفحه سپاسگزاری یا acknowledgement پایان‌نامه و رساله و و نیز در بخش     -  سپاسگزاری دست‌کم یکی از مقالات چاپ شده و مستخرج از رسالۀ دکتری.
 •     -  صدور تأیید پایانی از سوی شورای پژوهشی مجمع و اعطاء یا تکمیل اعطای حمایت پژوهشی به دانشجو و استاد راهنما.

 

مادۀ 3: مبلغ حمایت و مراحل پرداخت

 •     -  مبلغ این حمایت شامل دو بخش ثابت و متغیر به شرح زیر است:

نوع حمایت

رساله دکتری

ثابت برای تمام طرح‌نامه‌های مصوب

30.000.000 ریال

متغیر (افزون بر مبلغ فوق) بر حسب کیفیت پژوهش و ارزیابی شورای پژوهشی

20.000.000 ریال

ارائه یافته‌های پژوهش در نشست‌ها و مجامع توصیه شده از سوی مجمع (حین یا پس از انجام پژوهش)

حق جلسه

تدوین دستنامۀ سیاستی (Policy paper) مستخرج از پایان‌نامه یا رساله

قرارداد جداگانه

 •     -  مراحل پرداخت به این شرح است:
  •           *  مرحلۀ نخست: 50درصد مبلغ ثابت بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد حمایت
  •           *  مرحلۀ دوم: 50درصد مبلغ ثابت بلافاصله بعد از دفاع و تدوین صورتجلسه دفاع
  •           *  مرحلۀ سوم: مبلغ متغیر تعیین شده از سوی شورای پژوهشی مجمع (بر حسب ارزیابی کیفیت پژوهش)

 

ماده4: معیارهای پذیرش طرحنامه و تأیید نهایی انجام کار

معیارهای ارزیابی و پذیرش طرحنامه‌های دانشجویی و تأیید نهایی پایان کار شامل (و نه محدود به) موارد زیر است:

 •     -  همسویی موضوع و عنوان پایان‌نامه یا رساله با محورهای علمی مندرج در پیوست2.
 •     -  کاربردی بودن عنوان و مسئلۀ پژوهش دانشجو و معطوف بودن به مسائل و مشکلات واقعی و روزمره مسلمانان.
 •     -  پرهیز از پرداختن به مباحث نظری صِرف.

 

ماده5: مالکیت فکری

 •     -  این برنامۀ پژوهشی جنبۀ ترویجی و توسعه‌ای دارد و مجمع ادعایی درباره مالکیت مادی یا معنوی بر نتایج پژوهش دانشجو ندارد. 
 •     -  در مواردی که پایان‌نامه یا رساله دانشجو قابلیت استخراج «دست‌نامۀ سیاستی» (policy paper) داشته باشد و مجمع تولید این دست‌نامه را به دانشجو (فارغ‌التحصیل) سفارش بدهد، مالکیت طرفین بر این دست‌نامه، تابع قرارداد جدیدی است که میان مجمع و دانشجو منعقد خواهد شد. 

 

 

 

پیوست2: محورهای علمی (معتبر تا بهمن 1403)

محور اول: خانواده محور اصلی حفظ کرامت انسانی در جامعه اسلامی در جهان معاصر

 •     -  ویژگی‌های ماهوی و امتیازات خانواده مسلمان در جهان معاصر
 •     -  ارتباط الگوهای قدیم و جدید خانواده، قوم و قبیله با کرامت انسان و هم‌شناسی اجتماعی
 •     -  سهم خانواده در نظام تعلیم و تربیت در اسلام
 •     -  سهم خانواده و نهادهای رقیب آن در تربیت اسلامی پسران و دختران 
 •     -  نظام حقوق زن در اسلام و وظایف زوجین در خانواده مسلمان
 •     -  رویکردهای زنانه‌نگر در مطالعات اسلامی خانواده (فقهی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و...)
 •     -  اهمیت توجه به مقاصد شریعت در مطالعات اسلامی خانواده
 •     -  اثرات متقابل خانواده مسلمان با نهاد قدرت و سیاست در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی
 •     -  نقش خانواده در آفرینش و توسعۀ سرمایۀ اجتماعی و در هویت‌یابی نوجوانان و جوانان 

محور دوم: ازدواج و تجرد و کرامت انسانی در خانواده اسلامی و چالش‌های آن در جهان معاصر

 •     -  تشکیل خانواده در جهان معاصر: یک ضرورت یا یک پیشنهاد؟
 •     -  پسران و دختران مسلمان: ازدواج‌های زودهنگام و دیرهنگام
 •     -  چالش‌های ازدواج پسران و دختران مسلمان با غیرمسلمان در جهان معاصر
 •     -  ازدواج بین مذاهب در جوامع مسلمان و تجربه زیستی آن در کشورها
 •     -  تجرّد و خودداری از ازدواج و نسبت آن با خروج از زیست مسلمانانه
 •     -  طلاق عاطفی و نقش آن در خروج از زیست مسلمانانه
 •     -  هم‌باشی بدون ازدواج و ارتباطات شبه‌ازدواج و آسیب‌های آن برای طرفین
 •     -  هم‌زیستی با حیوانات به جای خانواده
 •     -  هم‌جنس‌گرایی و ابعاد آن در جهان معاصر و الگوهای واکنش‌ مسلمانانه به آن

محور سوم: نقش حجاب در استحکام خانواده مسلمان و ضرورت آن در حفظ کرامت انسانی

 •     -  حجاب از دیدگاه ادیان، مذاهب، اقوام و ملل مسلمان و غیرمسلمان
 •     -  راهکارهای حقوقی مواجهه با ممنوعیت حجاب در کشورهای غربی
 •     -  زمینه‌ها و آثار فرهنگی و اجتماعی ممنوعیت حجاب در کشورهای غربی
 •     -  حجاب در فرهنگ و قوانین کشورهای اسلامی در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران
 •     -  نسبت حجاب با زیست عفیفانه در جهان امروز و آرامش اجتماعی و روانی

محور چهارم: اخلاق جنسی مسلمانانه در جهان معاصر

 •     -  اسلام و تربیت جنسی پیش از ازدواج فرزندان در جهان معاصر
 •     -  راهکارهای ترویج اخلاق جنسی اسلامی در جهان معاصر
 •     -  تأمین کرامت انسان در اخلاق جنسی مسلمانانه
 •     -  امواج آزادی جنسی در غرب معاصر و تأثیر آن بر خانوادۀ مسلمان
 •     -  تغییر جنسیت از دیدگاه اسلام و پیامدهای آن در خانواده مسلمان
 •     -  تجاوز جنسی و اختلاف تعاریف آن در اسلام و غرب
 •     -  معماری خانه‌های معاصر و زیست جنسی مسلمانانه

محور پنجم: خانوادۀ مسلمان، فضای مجازی و تفریحات در جهان معاصر

 •     -  فرصت‌ها و چالش‌های رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای خانوادۀ مسلمان
 •     -  مداخلات فضای مجازی در تقویت یا تضعیف خانواده اسلامی
 •     -  سینمای غربی معاصر و چالش‌های آن برای خانوادۀ مسلمان
 •     -  تفریحات و سرگرمی‌های خانوادۀ مسلمان در شهرهای معاصر
 •     -  ویژگی‌ها و الگوهای حضور اجتماعی دختران و پسران مسلمان در جامعۀ معاصر

محور ششم: چالش‌های جهان معاصر برای خانواده در جامعه اسلامی: مهاجرت، سقط جنین، تحولات علمی، جمعیت، اقلیت‌ها و...

 •     -  هرزه‌نگاری رسانه‌ای و اثرات اجتماعی، روانی و فرهنگی آن بر ارتباطات خانوادگی
 •     -  زمینه‌ها و پیامدهای سقط جنین از نگاه مذاهب اسلامی
 •     -  پیشرفت علوم و تأثیر آن بر موضوعات و احکام فقهی و حقوقی خانواده (عده، توارث، نفقه، مهریه، رشد، ولایت و قیمومت)
 •     -  گسست نسلی والدین و فرزندان در خانواده مسلمان 
 •     -  ابعاد مختلف امنیت مسلمانان در نسبت با جمعیت و فرزندآوری
 •     -  تحولات جمعیتی و مسئلۀ سالمندی در جوامع مسلمان
 •     -  خانواده‌های مهاجر به جوامع غیرمسلمان و غلبه بر چالش‌های پیشِ رو
 •     -  چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی اقلیت‌های مسلمان در جوامع غیر مسلمان

محور هفتم: خانواده و قرابت‌های نوپدید در جهان معاصر

 •     -  فرزندخواندگی در خانواده مسلمان و ابعاد فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و فقهی آن
 •     -  ابعاد فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و فقهی رحم جایگزین
 •     -  ابعاد فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و فقهی لقاح و تولید مثل مصنوعی
 •     -  اهدای تخمک و جنین و ابعاد فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و فقهی آن
 •     -  ماهیت نِسَب خانوادگی در شیوه‌های نوین فوق

محور هشتم: اقتصاد خانواده مسلمان: اشتغال مادران و همسران، صنعت حلال و ...

 •     -  فرصت‌ها و چالش‌های صنعت «حلال» برای سبک زندگی اسلامی
 •     -  تأمین مالی خانواده مسلمان: مرد، زن یا هر دو؟
 •     -  نسبت الگوهای اقتصاد خانواده با سبک زندگی اسلامی
 •     -  اهمیت مادرانگی در خانواده مسلمان و چالش اشتغال مادران و همسران