کرسی های ترویجی


کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره همزمان با تأسیس هیأت حمایت از این کرسی‌ها در سال 1382 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت. هدف اصلی از راه اندازی این هیأت، حمایت از گسترش کمی و کیفی برگزاری کرسی‌ها در حوزه‌های علمی، کمک مؤثر به بسط آزاداندیشی و شکل‌گیری جنبش ملی نقد و نظریه‌پردازی در کشور است. صاحبان ایده‌های علمی در سطوح مختلف می‌توانند از طریق فرهنگستان‌ها، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی متبوع خود، جهت ارائه تحقیقات و نوآوری‌های خود در عرصه‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و ترویج علمی اقدام کنند و از مزایای برگزاری این کرسی‌ها استفاده کنند. 

در همین راستا مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برای تحقق هدف کلان «امت واحده» و تقریب مذاهب اسلامی و تحقیق و توسعۀ علمی در این زمینه، برنامۀ بین‌المللی حمایت از کرسی‌های ترویجی مرتبط با تقریب مذاهب اسلامی را در محورهای پیوست اجرا می‌کند تا این بار دانشگاهیان مسلمان سهم و نقش خود را در تحقق الگوی کلان «امت واحده» ایفا کنند و از این طریق به تقریب مذاهب اسلامی کمک کنند.