شورای راهبرد جهانی سادات

اهم اهداف:

1-شناسایی سادات نخبه با گرایش تقریبی در کشورهای مختلف جهان و برقراری ارتباط فی مابین آنها .

2-حمایت مادی و معنوی از تشکل های همسو در کشورهای مختلف جهان و ترویج فرهنگ تقریب .

3-بهرمندی از ظرفیت سادات برای گسترش اسلام ناب محمدی (ص) و تامین وحدت بین مذاهب اسلامی.

اهم راهبردها:

1-برقراری ارتباط با مجامع ، سازمانها ، نهادها و شخصیتهای مختلف در سطح جهان برای شناسایی سادات .

2- همکاری با پژوهشکده های شناخته شده مرتبط در جهان .

3- پژوهش ، تالیف و نشر آثار و مقالات مرتبط در لایه های مختلف و تعریف شده .

4-برگزاری همایش در سطح بین المللی و منطقه ای .

اعضاء شورای راهبردی:

ایرانی:

آیت الله محمدحسن ابوترابی، حجت الاسلام ابوالحسن نواب، دکتررحیم صفوی، دکترسیدمهدی مصطفوی، دکترسیدمحمدحسینی

غیرایرانی: 

سیدعلی فضل اله(لبنان)،  ساجدنقوی(پاکستان)، عبدالهادی الحسنی(عراق)، فریدالعطاس(مالزی)، محمودشریف(مصر)، عبدالله نظام(سوریه)، سیدعقیل غروی(هند)، شمس الدین شرف الدین(یمن)، مجیدمشعل(بحرین)، هاشم الشخص(عربستان)

 

اهم فعالیت ها:

1- برگزاری جلسات شورای راهبردی.

2-برگزاری 20 جلسه کارگروههای تخصصی.

3-برگزاری 4 نشست بین المللی، 2 گردهمایی بزرگ سادات کشور و چندین همایش سادات در استانهای مختلف

 4- همکاری فعال در برگزاری کنفرانس های بین المللی وحدت اسلامی.