تقویم رویدادها

 

6

همایش بین المللی کرامت انسانی

اسفند ماه 1402

معاونت فرهنگی

5

محفل قرآنی حاملان وحی

اسفند ماه 1402

معاونت فرهنگی

4

اجلاس بین المللی سادات جهان اسلام

دی ماه 1402

معاونت فرهنگی

3

نشست دانشگاهی بررسی مدل اتحادیه کشورهای اسلامی

مهر و آبان 1402

معاونت فرهنگی

2

سی و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

6 لغایت 11 مهرماه 1402 - تهران

وب سایت

1 

سومین اجلاس منطقه ای وحدت اسلامی - شمال غرب کشور

18 مردادماه 1402 - ارومیه

معاونت ایران