وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ارتباطات دانشگاهی


مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برای تحقق هدف کلان «امت واحده» و تقریب مذاهب اسلامی و تحقیق و توسعۀ علمی در این زمینه، برنامۀ پژوهشی میزبانی فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی را در محورهای پیوست اجرا می‌کند تا این بار دانشگاهیان مسلمان سهم و نقش خود را در تحقق الگوی کلان «امت واحده» ایفا کنند و از این طریق برای تقریب مذاهب اسلامی گام بردارند. 

موضوعات این برنامه پژوهشی در ابتدای هر سال تحصیلی دانشگاهی، تجدید و به‌روزرسانی می‌شود و اعضای هیأت علمی علاقه‌مند می‌توانند در چهارچوب این آیین‌نامه به مهمترین مسائل و نیازهای مسلمانان در جهان معاصر بپردازند و پژوهش‌های خود را در این باره عرضه کنند و از مزایای این برنامه استفاده کنند. 

موضوع محوری ادوار مختلف این برنامۀ پژوهشی، حفظ و ارتقاء کرامت انسانی مسلمانان در جهان معاصر است و در هر دوره از این برنامه به یکی از موضوعات کلانی می‌پردازیم که یک شهروند مسلمان برای زیستن در جهان معاصر با آنها روبه‌روست و اهتمام دانشگاهیان برای حل و رفع آنها در وهلۀ نخست به تحقق کرامت انسانی می‌انجامد و سپس راهی است برای تحقق آرمان قرآنی امت واحده.

به این ترتیب همان‌طور که در محورهای این برنامه خواهید دید، هدف ما از برگزاری این برنامه پژوهشی، اولاً کمتر بحث‌های محض و نظری و بیشتر بحث‌های کاربردی و مسئله‌محور دربارۀ موضوعات عملی و روزمره در جوامع و جمعیت‌های مسلمانان است؛ ثانیاً رویکرد علمی ما در این دوره بیشتر اجتماعی، رفتاری و فرهنگی و کمتر تاریخی، فلسفی یا کلامی است و ثالثاً به‌ویژه برای مخاطبان بین‌المللی این برنامه به‌طور شفاف اعلام می‌داریم که در تدوین موضوعات این برنامه، به لحاظ پژوهشی، فاقد سوگیری نیستیم و سوگیری‌های (biases) اسلامی و ارزشی خود را در برخی موضوعات اجتماعی حساس همچون ازدواج، همجنس‌گرایی و مانند آن اعمال کرده‌ایم. 

این برنامه پژوهشی در سطح بین‌المللی پیش‌بینی شده است اما دور نخست این برنامه صرفاً شامل اعضای هیأت علمی شاغل در ایران است و در دوره‌های بعدی شامل کشورهای عربی و سپس شامل دیگر کشورها خواهد شد. بر این اساس دانشگاهیان مسلمان در همۀ کشورها و همچنین دانشگاهیان و پژوهشگران غیرمسلمانی که توسعۀ ارزش‌های اسلامی در جهان معاصر را راه بهتری برای بهزیستی و تحقق کرامت انسانی می‌دانند و تخصص دانشگاهی آنها با محورهای موضوعی این آیین‌نامه مرتبط است، می‌توانند موضوع فعالیت پژوهشی دورۀ فرصت مطالعاتی داخلی خود را با این برنامه همسو کنند و از مزایای این برنامه بهره‌مند شوند. 

امیدواریم تعامل علمی و پژوهشی دانشگاهیان جهان اسلام برای حل مسائل مشترک فرهنگی، اجتماعی و رفتاری مسلمانان، خود این متخصصان را نیز به هم نزدیک‌تر و هویت مشترک آنها را تقویت کند؛ إن‌شاءالله.

 

برای استفاده از مزایای این برنامه حمایتی:

  1. آیین‌نامۀ اجرایی زیر را مطالعه بفرمایید؛
  2. موضوعات اصلی و فرعی (ویژه سال 1403/ 2024) زیر را مطالعه بفرمایید؛
  3. مدارک خواسته شده در پیوست1 این آیین نامه شامل طرحنامۀ (proposal) فرصت مطالعاتی که به تصویب دانشگاه متبوع شما رسیده است را به پست الکترونیک academic@taqrib.ir ارسال بفرمایید؛
  4. لطفاً توجه بفرمایید که از بررسی و اعلام نظر دربارۀ فرم‌های ناقص و درخواست‌های فاقد طرحنامه (proposal) یا نامه رسمی دانشگاه معذوریم.