وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اتحادیه جهانی تقریب نهاد مهندسین مسلمان

اتحاديه جهاني تقريب نهاد مهندسين ، نهادي جهاني وغيردولتي است با ماهيت اسلامي، علمي، فني، اجتماعي و فرهنگي براي خنثي نمودن حركت هاي تفرقه افكنانه و ترفندهاي اسلام هراسي وتجديد عظمت اسلام و مسلمين، و برقراري ارتباط في مابين مهندسين نخبه مسلمان با نگرش وحدت بخش در جهان اسلام، كه يكي از شبكه هاي مهم و موثراجتماعي است که مي تواند بخشي ازسرمايه اجتماعي جهان اسلام در راستاي تشكيل امت واحد اسلامي و تحقق تمدن نوين اسلامي را رقم بزند.

اهم اهداف:

1- شناسايي مهندسين نخبه با گرايش تقريبي در كشورهاي مختلف جهان و برقراري ارتباط في مابين آنها. 

2- بهره مندي از ظرفيت مهندسين مسلمان تقريب نهاد براي گسترش اسلام ناب محمدي (ص) و تامين وحدت بين مذاهب اسلامي.

3- كمك حرفه اي و تخصصي به ملتها و دولت هاي اسلامي براي بالا بردن مقاومت و حورزه نفوذ با تحقق وحدت اسلامي، اعتماد و ايجاد ظرفيت اجتماعي.

اهم راهبردها:

1- همكاري با پژوهشكده هاي شناخته شده مرتبط در جهان.

2-. برقراري ارتباط با مجامع، سازمانها، نهادها و شخصيتهاي مختلف در سطح جهان براي شناسايي مهندسين مسلمان تقريب نهاد

3- پژوهش، تاليف و نشرآثارو مقالات مرتبط در لايه هاي مختلف و تعريف شده.

4- برگزاري همايش در سطح بين المللي و منطقه اي

 اعضاء هیئت موسس:

 ایرانی:

آقایان: دكترمهندس سيد مهدي هاشمي، دكترمهندس رضا تقي پور، دكترمهندس فريدون عباسي، دكترمهندس مهرداد بذرپاش، مهندس رستم قاسمي، مهندس مجید نامجو، دكترمهندس منوچهر منطقي، مهندس سيد احسن علوي.

اهم فعالیت ها:

1-برگزاری جلسات متعدد هیئت موسس با حضور اعضاء ایرانی و غیر ایرانی جهت تصویب اساسنامه.