وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اتحادیه جهانی تقریب نهاد قهرمانان و دست اندرکاران ورزشی

اتحادیه تقریب نهاد قهرمانان ودست اندرکاران ورزش جهان اسلام موسسه ای است فرهنگی، ورزشی وجهانی که از سازمانها وانجمن هاوتشکلهاو شخصیت های ورزشی و قهرمانان بین المللی آسیائی، المپیک و صاحب نظران ورزشی در دنیای اسلام تشکیل می شود

اهم اهداف:

1- ایجاد همدلی و انسجام بخشی در قهرمانان کشورهای اسلامی در جهت نزدیکی دلهای مسلمین و تقویت اتحاد بین ملتهای اسلامی. 

2- همکاری و هماهنگی با ورزشکاران مسلمان در هر بخشی از کره زمین در جهت هم افزایی فرهنگی، فنی و برگزاری رویدادهای مشترک ورزشی.

3- برگزاری سمینارهای علمی، فرهنگی و تخصصی پیرامون چگونگی رشد و تعالی ورزشکاران مسلمان جهان و حمایت از قهرمانان عضو در ایام ویژه اسلامی و سایر برنامه های اتحادیه مطابق تقویم مصوب.

4- تشویق و حمایت از ورزشکاران شاخص مسلمان در هر رشته ورزشی و در کشورهای اسلامی و برگزاری مراسم الفت و دوستی و تجلیل از ورزشکارانی که در این زمینه فعالیت برجسته دارند.

5- کمک و یاری رساندن به ورزشکاران مسلمان که استعداد درخشان داشته اما جهت بروز توانمندیهایشان نیاز حمایت و کمک دارند.

اهم راهبردها:

1- برنامه ریزی و برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی فی مابین ورزشکاران مسلمان جهان برابر تقویم مصوب اتحادیه 

2- تماس و هماهنگی و همکاری با نهادهای ورزشی و فدراسیونهای ملی و بین المللی که مایل به همکاری با اتحادیه باشندو دعوت از آنان جهت حضور در این رویدادها.

3- ایجاد زمینه لازم اجرای مقررات فنی و سایر ضوابط ورزشی جهانی و قاره ای برای کلیه رشته های تحت پوشش. 

4- حمایت و تقویت و توسعه و رسمیت بخشیدن رشته های ورزشی بومی و محلی کشورهای اسلامی و فراهم کردن حضور آنان در رویدادهای اتحادیه در جهت تحکیم روابط بین ملل اسلامی و ارتباط بین ورزشکاران و قهرمانان این کشورها.

5- ایجاد صندوقهای حمایت  و بانکهای مالی برای حمایت از ورزشکاران مسلمان جهان.

اعضاء هیئت موسس :

ایرانی: آقایان: دکترمحمدعباسی، دکترحمیدسجادی، دکترداریوش مصطفوی، دکترمحمدفنایی، محمدرضاطالقانی، دکترمحمدمهدی نبی، دکترنوحی، دکترحسن رنگرز، حسین رضازاده، یوسف کرمی.

غیرایرانی: آقایان: جاسم محمدجعفر البیاتی(عراق)، محمد فنیش(لبنان)، محمد جواج(الجزایر)، خلیل احمدخان(پاکستان)،جهاد عطیه(لبنان)

اهم فعالیت ها :

1- برگزاری جلسات هیئت موسس با حضور اعضای ایرانی و خارجی جهت تصویب اساسنامه.

2- برگزاری 3  نشست بین المللی اتحادیه جهانی تقریب نهاد قهرمانان ورزشی در حاشیه اجلاس کنفرانس وحدت اسلامی و تشکیل مجمع عمومی اتحادیه.