وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اتحادیه جهانی تقریب نهاد خانواده های قربانیان ترور

اتحادیه جهانی تقریب نهاد خانواده های قربانیان ترور تشکلی است غیر دولتی، اسلامی، اجتماعی، فرهنگی، علمی در گستره جهانی از انجمن ها، موسسات و شخصیتهای فعال و اثرگزار حامی حقوق بشر و مخالف ترور.

اهم اهداف:

1-شناسایی خانواده قربانیان ترور با گرایش تقریبی در کشورهای مختلف جهان و برقراری ارتباط فی مابین آنها .

2-حمایت مادی و معنوی از تشکل های همسو در کشورهای مختلف جهان و ترویج فرهنگ تقریب .

3-بهرمندی از ظرفیت خانواده های قربانیان تروربرای گسترش اسلام ناب محمدی (ص) و تامین وحدت بین مذاهب اسلامی .

اهم راهبردها:

1-برقراری ارتباط با مجامع، سازمانها، نهادها و شخصیتهای مختلف در سطح جهان برای شناسایی و حمایت از خانواده های قربانیان ترور .

2-برگزاری همایش در سطح بین المللی و منطقه ای .

3- طراحی و اعطای جوایز بین المللی .

اعضاء هیئت موسس :

ایرانی: آقایان: دکترسیدمحمدجواد هاشمی نژاد(رئیس اتحادیه)، ماموستا مصطفی شیرزادی(پدرشهید)، جناب آقای ابوالفضل حسن بیگی(برادرشهید)، دکترمفتح(فرزند شهید) 8 –دکترباهنر(فرزندشهید) خانم شهره پیرانی(همسرشهیدرضایی نژاد)، خانم زهرا لاجوردی(همسر شهید)، سرکار خانم حقانی(همسرشهیدحقانی)                                                                                                    

اهم فعالیت ها :

برگزاری جلسات هیئت موسس داخلی، برگزاری 2 نشست بین المللی و همکاری فعال در برگزاری سی و چهارمین کنفرانس بین المللی  وحدت اسلامی.