۱۴۰۱/۱۱/۰۲ 249

عکس نوشت | 63

دکتر حمید شهریاری: لیبرالیسم و تفرقه پروژه دشمنان اسلام در برابر معنویت و وحدت است

۱۴۰۱/۱۱/۰۲ 251

عکس نوشت | 62

دبیر کل مجمع تقریب: مناسک حج برای تقویت بندگی در برابر خداوند و شناخت هدف از خلقت بشر است

۱۴۰۱/۱۱/۰۲ 252

عکس نوشت | 61

دکتر شهریاری: همکاری و هم افزایی مسلمانان اصول راهبردی برای رویکردهای بین المللی در گام دوم انقلاب است

۱۴۰۱/۱۱/۰۱ 256

عکس نوشت | 60

حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پانزدهمین کنفرانس وحدت اسلامی لندن

۱۴۰۱/۱۱/۰۱ 214

عکس نوشت | 59

دبیر کل مجمع دکتر حمید شهریاری: اتحادیه کشورهای اسلامی با حفظ هویت ملی تشکیل شود.

۱۴۰۱/۱۱/۰۱ 217

عکس نوشت | 58

دبیر کل مجمع تقریب: کردستان را به عنوان رفتار وحدت بخش و تقریب مذاهب به دنیا معرفی می کنیم.

۱۴۰۱/۱۱/۰۱ 227

عکس نوشت | 57

دکتر حمید شهریاری: کردستان همواره الگوی مناسب برای وحدت اسلامی و همزیستی اقوام و ادیان مختلف بوده است.

۱۴۰۱/۱۱/۰۱ 217

عکس نوشت | 56

دکتر حمید شهریاری: مسئله وحدت یک امت و تفرقه نداشتن نشانه تراز توحید و خدا پرستی است.

۱۴۰۱/۱۱/۰۱ 216

عکس نوشت | 55

دبیر کل مجمع تقریب: جنگ، تکفیر، ترور، ترساندن و آسیب رساندن مسلمانان به یکدیگر مهم ترین سلام دشمن برای جلوگیری از تشکیل امت واحده است.

۱۴۰۱/۱۰/۲۷ 225

عکس نوشت | 54

دبیر کل مجمع تقریب: تجزیه کشورهای اسلامی به وسیله ایجاد اختلاف پروژه دشمن است .

۱۴۰۱/۱۰/۲۷ 218

عکس نوشت | 53

دکتر حمید شهریاری: مسئله وحدت یک امت و تفرقه نداشتن نشانه تراز توحید و خدا پرستی است .

۱۴۰۱/۱۰/۲۷ 215

عکس نوشت | 52

دکتر حمید شهریاری: علمای شیعه و سنی برای اتحاد هرچه بیشتر جامعه اسلامی تلاش کنند .