پیام قدردانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دبیر کل مجمع دکتر شهریاری
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۰۸:۴۱ 109

پیام قدردانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دبیر کل مجمع دکتر شهریاری