پیام قدردانی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد و کشاورزی به دبیر کل مجمع
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۰۸:۲۵ 90

پیام قدردانی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد و کشاورزی به دبیر کل مجمع