۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۰:۰۵ 157

نماهنگ | حکمت حج

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:  آنچه شما در حج ــ یعنی در همین اعمال حج، مجموع اعمال حج ــ انجام میدهید، در مجموع به  شما، یعنی به نسلهای پی‌درپی و متّصل به هم تعلیم میدهد که بایستی ارکان زندگی‌شان را چه ‌جوری انتخاب کنند؛ یک جا حرکت است، یک جا سکون است، یک جا پرهیز است، [یک جا] هم تعلیم همزیستی است. ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
 

رسانه KHAMENEI.IR براساس بیانات رهبر انقلاب در دیدار کارگزاران حج، نماهنگ «حکمت حج» را منتشر میکند.