مقام معظم رهبری (دام ظله): مهم ترین چیزی که باید از طرف ملت ایران و جوانان ایران به جبهه ی دشمن منتقل بشود، عبارت است از قدرت مقاومت ملت ایران
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۰:۱۸ 25
کلام بزرگان؛

مقام معظم رهبری (دام ظله): مهم ترین چیزی که باید از طرف ملت ایران و جوانان ایران به جبهه ی دشمن منتقل بشود، عبارت است از قدرت مقاومت ملت ایران

ارسال نظر