صحنه گردان ها خودشان را طرفدار ملت ایران وا نمود می کنند اما با همه خواسته ها و عقاید و مقدسات ملت ایران دشمنی کردند
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۱۲:۵۳ 39
از بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)؛

صحنه گردان ها خودشان را طرفدار ملت ایران وا نمود می کنند اما با همه خواسته ها و عقاید و مقدسات ملت ایران دشمنی کردند

ارسال نظر