سید جمال الدین اسد آبادی: وجود امرای گمراه مانع وحدت مسلمین است
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۱۱:۴۹ 301
کلام بزرگان ؛

سید جمال الدین اسد آبادی: وجود امرای گمراه مانع وحدت مسلمین است