رهبر معظم انقلاب: لزومِ نقش آفرینی جوانان و مسئولین در جهاد تبیین با تولید محتوای صحیح، مقابله با تحریف وارشادِ افراد غافل
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۰:۱۴ 31
کلام بزرگان؛

رهبر معظم انقلاب: لزومِ نقش آفرینی جوانان و مسئولین در جهاد تبیین با تولید محتوای صحیح، مقابله با تحریف وارشادِ افراد غافل

ارسال نظر