دشمن در رسانه ها لشکرسازی می کند؛ لشکرسازی کاذب انبوه سازی دروغ
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۱۰:۰۰ 34
از بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)؛

دشمن در رسانه ها لشکرسازی می کند؛ لشکرسازی کاذب انبوه سازی دروغ

ارسال نظر