۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰۹:۳۱ 409

دبیر کل مجمع جهانی تقریب: تشکیل امت واحده یکی از آرمان های سردار سلیمانی بود | فیلم

دبیر کل مجمع جهانی تقریب:

تشکیل امت واحده یکی از آرمان های سردار سلیمانی بود