بسیج فقط بسیج نظامی نیست، باید در همه میدان ها از جمله علم، دین و دنیا حضور داشته باشد
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۱۰:۲۳ 40
کلام بزرگان؛

بسیج فقط بسیج نظامی نیست، باید در همه میدان ها از جمله علم، دین و دنیا حضور داشته باشد

ارسال نظر