امام موسی صدر: وحدت زمانی محقق می شود که در مسیر احترام به عقاید یکدیگر حرکت کنیم
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۳:۳۳ 61
کلام بزرگان ؛

امام موسی صدر: وحدت زمانی محقق می شود که در مسیر احترام به عقاید یکدیگر حرکت کنیم