حرکت احرار سوریه

حرکت احرار سوریه

حرکت احرار سوریه از جمله گروه‌های سلفی ـ جهادی است که پس از شکست فعالیت‌ گروه‌هایی مانند داعش، احرار الشام و … در سوریه تحت حمایت ترکیه شکل گرفته است.

ذبیح الله نعیمیان

فهرست محتویات

۱ فرمانده
۲ تاریخ تشکیل
۳ اعضا
۴ وابستگی
۵ هدف و رویکرد
۶ مکان فعالیت

فرمانده

فرمانده این گروه: دیدان حسن الکلی

تاریخ تشکیل

بر اساس اعلان «دیده بان حقوق بشر سوریه» این گروه در آذر ۱۳۹۹ش اعلان موجودیت کرد.

اعضا

اعضای این گروه عناصر مسلح کردی، عربی و ترکمانی تشکیل می‌دهند. چنان‌که، تعداد اعضای آن بالغ بر ۲۸ هزار نفر است که از گروه تحریر الشام با حدود ۱۵ هزار نفر عضو بزرگ تر است.

وابستگی

این گروه وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه است.

هدف و رویکرد

هدف و رویکرد اصلی این گروه وابسته به ترکیه مبارزه با جدایی طلبان کُرد در سوریه وابسته به اشغالگران آمریکایی است.

مکان فعالیت

مقر اصلی احرار سوریه در عفرین واقع در شمال سوریه است و در مناطق عملیاتی “سپر فرات” و “شاخه زیتون” با هماهنگی ترکیه فعالیت خواهد کرد.