۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۱:۴۱ 29

سخنرانی دکتر شهریاری دبیرکل مجمع تقریب در مراسم افتتاحیه سی و ششمین کنفرانس وحدت

سخنرانی دکتر شهریاری دبیرکل مجمع تقریب در مراسم افتتاحیه سی و ششمین کنفرانس وحدت

ارسال نظر