۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۰:۴۲ 268

سخنرانی دبیر کل در جمع طلاب و روحانیون و نخبگان حوزه ودانشگاه و بانوان فرهیخته شهرستان سقر

سخنرانی دبیر کل در جمع طلاب و روحانیون و نخبگان حوزه ودانشگاه و بانوان فرهیخته شهرستان سقر

ارسال نظر