۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۰:۴۲ 137

سخنرانی دبیر کل در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی واحد کردستان

سخنرانی دبیر کل در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی واحد سنندج

ارسال نظر