۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۰:۴۲ 134

سخنرانی دبیرکل مجمع جهانی تقریب در حرم امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در هفته وحدت

سخنرانی دبیرکل مجمع جهانی تقریب در حرم امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در هفته وحدت

ارسال نظر