۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۰:۴۲ 127

سخنرانی دبیرکل مجمع جهانی تقریب در جمع علمای اهل سنت | بخش دوم

سخنرانی دبیرکل مجمع جهانی تقریب در جمع علمای اهل سنت  | سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

ارسال نظر