۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۰:۴۲ 134

سخنرانی دبیرکل در جمع سران کشورهای اسلامی در سی و پنجمین کنفرانس وحدت اسلامی

سخنرانی دبیرکل در جمع سران کشورهای اسلامی در سی و پنجمین کنفرانس وحدت اسلامی

ارسال نظر