۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۰:۴۲ 419

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفت‌وگو با سیمای مرکز کردستان

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفت‌وگو با سیمای مرکز کردستان

ارسال نظر