بازدید دبیرکل از مرکز اسناد انقلاب اسلامی و دیدار با حجت الاسلام پورمحمدی رئیس مرکز اسناد
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۳:۴۱ 240

بازدید دبیرکل از مرکز اسناد انقلاب اسلامی و دیدار با حجت الاسلام پورمحمدی رئیس مرکز اسناد

بازدید دبیرکل دکتر شهریاری از مرکز اسناد انقلاب اسلامی و دیدار با حجت الاسلام پورمحمدی رئیس مرکز اسناد / یکشنبه 29 آبان 1401