نشست وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مهمانان سی وششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۰۹:۴۰ 172

نشست وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مهمانان سی وششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

نشست وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مهمانان سی وششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی