نماز جمعه تهران با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۰۹:۴۰ 88

نماز جمعه تهران با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

نماز جمعه تهران با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی