سخنرانی دبیرکل مجمع تقریب در کنفرانس عاشورا و اتحاد امت اسلامی هندوستان
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۱۳:۳۹ 331

سخنرانی دبیرکل مجمع تقریب در کنفرانس عاشورا و اتحاد امت اسلامی هندوستان

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که به هندوستان سفر کرده است در کنفرانس "عاشورا و اتحاد امت اسلامی" به ایراد سخن پرداخت.