برگزاری کنفرانس بین المللی «همبستگی و وحدت اسلامی؛ چرا و چگونه» با حضور دکتر شهریاری
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۰۷:۳۸ 315

برگزاری کنفرانس بین المللی «همبستگی و وحدت اسلامی؛ چرا و چگونه» با حضور دکتر شهریاری

کنفرانس بین المللی «همبستگی و وحدت اسلامی؛ چرا و چگونه» با حضور دکتر حمید شهریاری، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در آنکارا برگزار شد.